نمایش 1–18 از 153 نتیجه

نمایش نوار کناری

فلش مموری اپیسر مدل AH 13C ظرفیت 16 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: بله
 • مقاومت در برابر ضربه: بله
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله

فلش مموری اپیسر مدل AH 13C ظرفیت 32 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: بله
 • مقاومت در برابر ضربه: بله
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله

فلش مموری اپیسر مدل AH 13C ظرفیت 64 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: بله
 • مقاومت در برابر ضربه: بله
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله

فلش مموری اپیسر مدل AH 13E ظرفیت 16 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: بله

فلش مموری اپیسر مدل AH 13E ظرفیت 32 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: بله

فلش مموری اپیسر مدل AH 13E ظرفیت 64 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: بله

فلش مموری اپیسر مدل AH 13F ظرفیت 16 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: بله

فلش مموری اپیسر مدل AH 13F ظرفیت 32 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: بله

فلش مموری اپیسر مدل AH 13F ظرفیت 64 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: بله

فلش مموری اپیسر مدل AH111 ظرفیت 16 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: بله
 • مقاومت در برابر ضربه: خیر
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
 • ضد خش: خیر

فلش مموری اپیسر مدل AH111 ظرفیت 32 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: بله
 • مقاومت در برابر ضربه: خیر
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
 • ضد خش: خیر

فلش مموری اپیسر مدل AH111 ظرفیت 64 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: بله
 • مقاومت در برابر ضربه: خیر
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
 • ضد خش: خیر

فلش مموری اپیسر مدل AH112 ظرفیت 16 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0، USB 1.1
 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: خیر
 • مقاومت در برابر ضربه: خیر
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش: خیر
 • ضد خش: خیر

فلش مموری اپیسر مدل AH112 ظرفیت 32 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0، USB 1.1
 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: خیر
 • مقاومت در برابر ضربه: خیر
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش: خیر
 • ضد خش: خیر

فلش مموری اپیسر مدل AH112 ظرفیت 64 گیگابایت

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط: USB 2.0، USB 1.1
 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب: خیر
 • مقاومت در برابر ضربه: خیر
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش: خیر
 • ضد خش: خیر

فلش مموری اپیسر مدل AH114 16GB

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط:USB 2.0، USB 1.1
 • ظرفیت:16,32,64 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب:بله
 • مقاومت در برابر ضربه:خیر
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله
 • ضد خش:خیر

فلش مموری اپیسر مدل AH114 32GB

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط:USB 2.0، USB 1.1
 • ظرفیت:16,32,64 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب:بله
 • مقاومت در برابر ضربه:خیر
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله
 • ضد خش:خیر

فلش مموری اپیسر مدل AH114 64GB

تماس بگیرید
ویژگی‌های محصول
 • رابط:USB 2.0، USB 1.1
 • ظرفیت:16,32,64 گیگابایت
 • مقاومت در برابر آب:بله
 • مقاومت در برابر ضربه:خیر
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله
 • ضد خش:خیر